0 Vare(r) i kurven
Total pris 0,-

Specialister i velfærdsteknologi skal inviteres indenfor i kommunerne

Specialister i velfærdsteknologi skal inviteres indenfor i kommunerne

 Når endnu flere personer med nedsat funktionsevne i de kommende år får en spiserobot som hjælp i hverdagen, er det meget afgørende for hjælpemidlets succes, at rådgivningen og implementeringen assisteres af specialister i velfærdsteknologien.
 
 

 Neater Eater spiserobotten hjælper brugere med nedsat funktionsniveau med at løfte maden fra tallerkenen op til munden.
 
 Udbredelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler er igennem de senere år øget, og stigningen forventes at fortsætte. Spiserobotten er én af de efterspurgte løsninger og er en maskine, der løfter maden for personer, som ikke selv kan føre den fra tallerkenen op til munden. Den understøtter det gode måltid ved at tillade brugeren at spise sin mad i den ønskede mængde og hastighed, uafhængigt af hvor travlt plejeren eller ægtefællen har.

 
 Ifølge Ellen Langager Kristensen, ergoterapeut og koordinator i Living Lab hos Sønderborg Kommune, er spiserobotter oplagte at tage ind flere steder:
”Det er på mange planer en fordel at bruge spiserobotter. Jeg synes, at der er behov for at se på de etiske overvejelser omkring spisesituationen, hvor vi sidder og mader borgerne, samt italesætte de sundhedsmæssige og sociale overvejelser i det. Det handler om selvhjulpenheden og værdigheden i at kunne spise selv og være en del af det sociale omkring bordet på lige fod med andre. Vi har alle ret til at kunne tygge maden i eget tempo. Det sker ikke, hvis man føler sig stresset af et personale, der har travlt.”


Specialister sikrer investeringen
 For at investeringerne i denne type teknologier betaler sig, og for at brugerne får den ønskede effekt, er det altafgørende for hele processen at eksterne specialister inddrages i implementering af spiserobotten og undervisning af personale. Når kommunerne i stedet vælger at klare det selv, har det flere gange vist sig, at maskinerne ikke bliver brugt, og derfor spildes midlerne.
 
”Det er vigtigt at få en specialist med som rådgiver, både i forhold til at tænke på en spiserobot som en løsning, men også i implementeringsfasen. Hvis plejepersonalet får større viden og ikke er forskrækket over teknologien, har de måske nemmere ved at tage den ind og se det som en god løsning. Specialisterne har erfaring fra mange andre steder, hvor de har implementeret spiserobotter, og hvis en robot kræver særlige tilpasninger, rådgivning og vejledning, inddrager vi dem i arbejdet,” fortæller Ellen Langager Kristensen fra Sønderborg Kommune.

  Én af de danske virksomheder, som leverer spiserobotter er Jadea. De sælger varianter inden for Neater Eater-serien og har stået for leveringen til Sønderborg Kommune. Ejer Janne Mottlau fortæller om Jadeas tilgang til teknologien:
”Neater Eater har mange muligheder, som gør, at vi kan tilpasse den til de enkelte borgere - det er jo dem, vi kender til og har erfaring med. Vores faglige baggrund gør, at vi er vant til at analysere spisesituationer og sammenholdt med borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau, finder vi frem til hvordan robotten skal indstilles for at det fungerer for borgeren.”
 
I Sønderborg Kommune er de meget tilfredse med implementeringsforløbet af Neater Eater-spiserobotten:
”Specialisten fra Jadea var behagelig og enormt god til at forklare borgeren, hvad det handlede om. Og selvom der var nogle problemer, var hun god til at forklare, så borgeren følte sig tryg og godt hjulpet. Efterfølgende har jeg fået gode og konstruktive svar omkring nogle tilretninger - jeg får specialisthjælp, så jeg efterfølgende selv kan gå ud og udføre justeringerne. Det går meget hurtigere, og jeg får viden, som gør, at jeg næste gang kender spiserobotten bedre,” afslutter Ellen Langager Kristensen.
 
 
Faktabokse
Digitaliseringsstrategi
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 sætter fokus på at digitalisering styrker oplevelsen af nærhed og indflydelse på egen livssituation. Strategien gennemføres i et samarbejde imellem kommunerne og Kommunernes Landsforening, KL.
 
Læs mere om Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2016:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_72295/cf_202/Flleskommunal_Digitaliseringstrategi_2016-2020.PDF
 

 

Om Neater Eater
Neater Eater spiserobotten løfter maden fra tallerkenen og op til munden på brugeren. Den gør det muligt for mennesker med nedsat funktionsniveau at spise uden hjælp fra andre. Forskellige typer robotter kan dække brugernes individuelle behov.
 
Læs mere om Neater Eater og Jadea på  www.jadea.dk
 Bestikket til en spiserobot består af forskellige varianter af skeer, så brugerne kan få den mest optimale til netop dem.


 Flere typer tallerkener gør det muligt at få den, der er bedst til brugernes foretrukne madretter.

Pressemeddelelsen samt fotos kan hentes på www.iaan.dk.