Om Janne Mottlau

Jeg blev autoriseret ergoterapeut i 1994 og har siden arbejdet med at lette hverdagen for mennesker, der har et fysisk handikap, der begrænser.
I 1996 startede jeg på Glostrup Hospital. Kerneydelserne var her udredningbehandling, rådgivning og udlevering af hjælpemidler til børn med fysiske handicap. 2001-2004 skiftede jeg over til Københavns Amts Social & Sundhedsforvaltning, hvor jeg fortsatte mit arbejde med børnene, hvor fokus var behandling og rådgivning samt afprøvning og tilpasning af fortrinsvis teknologiske hjælpemidler.

I 1996 etablerer jeg Jadea – en brik til en lettere hverdag.
I samarbejde med en privat forældreorganisation udviklede jeg i 1999 weekend computerkurser for forældre og deres børn. Dette blev startskuddet til oprettelse af mit firma. Kurserne dækkede områderne alternativ betjening, programmer og arbejdsstillinger.

Jadea blev hurtigt udvidet med produktudvikling af diverse børnehjælpemidler. Udviklingen af hjælpemidlerne kom som en naturlig følge af erfaringen med, at en række hjælpemidler ikke fandtes i børnestørrelse - eller simpelthen slet ikke eksisterede – selvom der tydeligvis var et behov for dem. Eksempler på sådanne produkter er Handycup, underarmsstøtte og sæde med hoftestøtte til høj børnestol.

Jadea blev mit fuldtidsjob i 2004.

I 2011, bød og vandt Jadea ”Spiserobotprojekt for fysisk handicappede” udbudt af Servicestyrelsen. Da projektet var landsdækkende, startede jeg et samarbejde med eksterne ergoterapeutiske konsulenter.

Netværk
Jeg har været medlem af bestyrelsen for ISAAC Danmark (International Society for Argumentative and Alternative Communication) fra 1994 til 2010, og fungerede som formand i årene fra 2003-2009. I 2002 var jeg praktisk koordinator af den Internationale ISAAC konference i Odense, med 1000 deltagere.

Efter endt uddannelse i 1994, blev jeg medlem af Kredsbestyrelsen (regionsbestyrelsen) i Ergoterapeutforeningen og forblev aktivt bestyrelsesmedlem indtil 2007.

Jeg var primus motor i opstart af et Netværket for privatpraktiserende ergoterapeuter under Ergoterapeutforeningen 2004. Siden 2006 har jeg fungeret som formand for ”Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter”. I 2017 til 2020 var jeg menigt bestyrelsesmedlem.

Projekter

1999 - 2001: Botulinum Toxin A (Botox) in the treatment of spasticity of the upper extremity in children with cerebral palsy, sammen med ergoterapeut B. Vesterholm,
L. Vilsholm, B. Skovgaard Christensen, og læge N.H. Søe Nielsen, T. Schmidt &
V. Faurholt Pedersen.

2006 – 2008 : Implementering af VOAA (Video Observation Aarts and Aarts) til børn med cerebral parese 0-6 år, sammen med ergoterapeut B. Vesterholm, L. Sørup, M. Henriksen og V. Forchhammer.

2006 - 2011 : Effekt af intensiv habilitering baseret på Doman-programmerne (Institut for the Achievement of Human Potential og Family Hope Center), sammen med M. Verdel, B. Bang, B. Jensen, L. Kildemoes, H. Ytting og H. Jensen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram