SW Talker med lag

SW Talker trådløs med lag er en talekontakt, hvor der kan optages en eller flere på hinanden følgende beskeder. SW Talker trådløs med lag har 8 minutters optagetid, digital lydkvalitet fra dobbelte højttalere og en lav kontakt vinklet mod brugeren for nem aktivering.

SW Talker trådløs med lag har 9 beskedtilstandene: Random (vilkårlig), Choice (valg), Converse (konverser) og Prompt (auditiv prompt).

SW Talker trådløs med lag har mulighed for både ledningstilsluttet og trådløs forbindelse til legetøj og elektriske apparater og kan aktivere 2 stk. legetøj eller elektrisk apparater samtidig. Ved tryk på Talker kontakten, kan der siges en indtalt besked. F.eks. tænder lyset.

Vare nr:
HMI nr: Intet

DKK (0,00 inkl. moms)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram