Service

Neater Arm Support

Jadea anbefaler helt generelt at tegne en Serviceaftale for den eller de indkøbte Neater Arm Support Modeller for, som alt andet mekanisk, slides modellerne ved brug.

Fordelen for Jer med en Serviceaftale er blandt andet:

  • at Neater Arm Support Modellen altid fungerer optimalt for brugeren.
  • at det er væsentligt billigere for Jer løbende at vedligeholde Neater Arm Support Modellerne og undgå unødigt slitage på sliddelene. For slet ikke at tale om omkostningerne ved at anskaffe nye modeller.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram