Service

Neater Eater

Neater Eater Modellen udsættes naturligvis for slitage ved brug.
Vedligeholdes Modellen derfor ikke løbende, kan risikoen være, at Modellens levetid forkortes.

Med det formål at sikre så lang levetid på Neater Eater Modellen som overhovedet muligt, anbefaler Jadea en aftale om Service første gang 1 år efter anskaffelse af Modellen.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram